Inschrijving en intakegesprek

Mocht u na de kennismaking overgaan tot inschrijving bij Alerte Relatiebemiddeling, dan vindt eerst een uitgebreid intakegesprek plaats.
Tijdens dit gesprek verzamel ik zoveel mogelijk informatie over uw persoon: wie u bent, wat u kenmerkt, uw karaktereigenschappen en wat uw leef, woon en werkomstandigheden zijn. Ook uw huidige status bijvoorbeeld gescheiden, weduwe/weduwnaar,
of u wel of geen kinderen heeft.

Religie kan voor u van belang zijn.
Fysiek: type omschrijving. Hoe u de vrije tijd besteedt: hobby’s en interesses, waar u wel en niet van houdt en alle mogelijke andere vragen die ingaan op uw persoon.

Op grond van die gegevens wordt een persoonsbeschrijving samengesteld, uiteraard in overleg met u.
Deze persoonsbeschrijving is het “bemiddelingsmateriaal”. Ook wordt er een foto gemaakt, deze kan voor uitwisseling gebruikt worden maar alleen met uw toestemming.

Natuurlijk staan uw naam en adres gegevens er niet in vermeld. Tijdens het intakegesprek wordt een tweede beschrijving gemaakt op grond van uw wensen en ideeën ten aanzien van een partner, want ook die beschrijving is belangrijk voor mij.

Vers