Partnervoorstel

Werkwijze

Uw inschrijving geeft recht op actieve en intensieve bemiddeling.
Met de gegevens die uit het intakegesprek naar voren zijn gekomen, ga ik aan de slag.
Met mijn deskundigheid en ervaring ga ik uiterst zorgvuldig op zoek naar een persoon die passend zou kunnen zijn, twee mensen op dezelfde golflengte.

Partnervoorstel

Als ik na zorgvuldige selectie en screening denk u een passend partnervoorstel te kunnen doen benader ik u zo snel mogelijk. U ontvangt van mij telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek, een anonieme persoonsbeschrijving op grond waarvan u kunt beslissen of u al dan niet op mijn voorstel wilt ingaan.

De ervaring heeft geleerd dat bij deze directe benadering snel duidelijk is of u wel of niet positief bent. Ook eventuele vragen kunnen dan meteen beantwoord worden. Als aanvulling op de persoonsbeschrijving krijgt u een foto ter inzage, hoewel niet iedereen hier de voorkeur aan geeft.

Is het enthousiasme wederzijds dan vindt een uitwisseling van persoonsgegevens plaats: achternaam, telefoonnummer en het tijdstip van bereikbaarheid.

Wat ik nog graag wil benadrukken: te allen tijde staan mijn deskundigheid, ervaring en adviezen tot uw beschikking, maar bij elke bemiddeling geldt uw mening als de enige doorslaggevende.

Vers