Bescherming van privacy

Alle gegevens die u aan Alerte Relatiebemiddeling verstrekt,
zijn onderhevig aan strenge regels die uw recht op privacy beschermen.
Uw persoonlijke gegevens worden enkel en alleen en strikt vertrouwelijk door mij behandeld.

Vrijgeven van gegevens voor uitwisseling en bemiddeling vindt alleen plaats na uw toestemming.
Alerte Relatiebemiddeling heeft zich verplicht tot naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Alerte Relatiebemiddeling is een erkend en gerenommeerd Relatiebemiddelingsbureau dat werkzaam is sinds 1989.

Bureau-eigenaar Hella W. Smeets heeft in 1989 de vakopleiding gevolgd bij de Raad van Toezicht op dienstverlening bij relatievorming.
In 1990 is Alerte Relatiebemiddeling officieel erkend door de Raad van Toezicht.

Vers