Voor vrouwen lijkt geven in een relatie beter dan nemen - Relatiebureau Hella Smeets
Ieder mens heeft kleur. Ingetogen, fel of uitbundig.
Het is mijn taak kleuren op elkaar af te stemmen.
Persoonlijk. Integer. Deskundig.
Zodat kleuren tot hun recht komen.

Voor vrouwen lijkt geven in een relatie beter dan nemen

Vaak wordt gedacht dat sociale relaties (relaties tussen mannen en vrouwen) in het ideale geval helemaal in balans zijn: partners zouden gelijkwaardig aan elkaar moeten zijn.

De Finse wetenschapper Ari Väänänen heeft deze man-vrouwrelaties uitvoerig onderzocht. Zijn bevindingen zijn anders dan mocht worden verwacht: hij is tot de conclusie gekomen dat ongelijkwaardige relaties soms beter zijn voor geluk en gezondheid. Zeker voor vrouwen is het in een relatie beter om steun te geven dan steun te krijgen.

De Fin heeft dit verwerkt in een proefschrift waarop hij is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zijn bevinding is dat mensen met sterke intieme relaties over het algemeen gezonder en gelukkiger zijn dan mensen zonder relaties of met een minder sterke relatie. Hij wilde weten hoe dit kan, en bracht in kaart welke aspecten van relaties gezondheid en geluk bepalen. Hij analyseerde gedurende een periode van negen jaar gegevens over sociale steun, wederkerigheid en gezondheid van tienduizenden Finse mannen en vrouwen uit de beroepsbevolking; in dit geval ambtenaren.

Uit dit onderzoek blijkt dat gebrek aan steun van de partner en een eenzijdig samengesteld sociaal netwerk kunnen bijdragen aan gezondheidsproblemen. Vrouwen die weinig steun ervaren van hun partner, hebben 1,3 maal meer kans op psychische klachten dan vrouwen die veel steun ontvangen van hun partner. De invloed van steun door familieleden en andere relaties is minder duidelijk en minder langdurig dan die van de partner.

Nog opvallender is echter dat vrouwen die zelf steun geven binnen hun intieme relatie vaak een betere gezondheid ervaren, terwijl vrouwen die meer steun ontvangen binnen hun intieme relatie of steeds meer terecht komen in deze rol, het risico lopen om gezondheidsproblemen te krijgen. Väänänen: ”We dachten dat het goed zou zijn evenveel steun te krijgen als te geven, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.”

Mannen lijken wat dit betreft minder beïnvloedbaar: de hoeveelheid steun heeft bij hen een minder duidelijk effect op de gezondheid.

Met name voor vrouwen lijkt geven in een relatie dus beter dan nemen. Daarmee bevestigt het onderzoek eeuwenoude inzichten. Väänänen: “Wat veel mensen zich echter niet realiseren, is dat dit effect ook een voorspellende waarde heeft. Wie nu meer steun geeft dan ontvangt, heeft ook in de toekomst minder gezondheidsproblemen.”

Dus mannen bewijzen vrouwen een dienst als ze zich laten vertroetelen, en zelf geen poot uitsteken in huis? Nee, Väänänen waarschuwt voor al te simplistische gevolgtrekkingen. “In het onderzoek gaven en ontvingen mannen en vrouwen gelijke hoeveelheden steun. Mannen en vrouwen reageren daar anders op; vrouwen profiteren er meer van als ze steun geven dan mannen. Maar vergeet niet dat voor vrouwen het ontvangen van steun ook een belangrijke voorspeller is van gezondheid.”