Alerte Relatiebemiddeling privacy
Ieder mens heeft kleur. Ingetogen, fel of uitbundig.
Het is mijn taak kleuren op elkaar af te stemmen.
Persoonlijk. Integer. Deskundig.
Zodat kleuren tot hun recht komen.

Bescherming van privacy

Alle gegevens die u aan het relatiebemiddelingsbureau verstrekt, zijn onderhevig aan strenge regels die uw recht op privacy beschermen.

Vrijgeven van gegevens voor uitwisseling en bemiddeling, vindt alleen plaats na uw toestemming.

Alerte Relatiebemiddeling heeft zich verplicht tot naleving van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement.

Alleen met uw toestemming delen wij een anonieme persoonsbeschrijving met anderen,
zie voor meer informatie de pagina Inschrijving en intakegesprek.

Ook aanvullende persoonlijke gegevens worden zorgvuldig beschermd en alleen met toestemming van de cliënt in een bemiddeling vrijgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan voornaam, leeftijd, woonomgeving  en uw leef- woon en werkomstandigheden. Deze gegevens worden alleen met uw toestemming mondeling overgebracht.

Pas als beide personen geïnteresseerd zijn op basis van de persoonsbeschrijving, worden verdere details zoals uiterlijk (door middel van een foto) met uw toestemming verzonden.

Het plaatsen van een advertentie wordt enkel in overleg met de cliënt, door middel van een concept vormgegeven en geplaatst. Daarnaast blijven advertenties altijd anoniem.

Na zes jaar worden de gegevens naar een destructie bedrijf gebracht, die vervolgens een bewijs van vernietiging aanleveren. Mocht een cliënt anders beslissen , wordt uiteraard aan deze wens voldaan.

Alerte Relatiebemiddeling is een erkend en gerenommeerd Relatiebemiddelingsbureau. Bureau-eigenaar Hella Smeets heeft de vakopleiding gevolgd bij de Raad van Toezicht op dienstverlening bij relatievorming. In 1990 is Alerte Relatiebemiddeling officieel erkend door de Raad van Toezicht.

Lees verder: Bemiddelingskosten