Alerte Relatiebemiddeling partnervoorstel
Ieder mens heeft kleur. Ingetogen, fel of uitbundig.
Het is mijn taak kleuren op elkaar af te stemmen.
Persoonlijk. Integer. Deskundig.
Zodat kleuren tot hun recht komen.

Partnervoorstel

Werkwijze

Uw inschrijving geeft u recht op actieve en uitgebreide bemiddeling. Met de gegevens uit het intake ga ik aan de slag. Met mijn deskundigheid en ervaring ga ik zorgvuldig op zoek naar een persoon die passend voor u zou kunnen zijn. Mijn doel is twee mensen op dezelfde golflengte.

Partnervoorstel

Als ik na zorgvuldige selectie en screening denk u een passend partnervoorstel te kunnen doen, benader ik u zo snel mogelijk. U ontvangt van mij, telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek, een anonieme persoonsbeschrijving op grond waarvan u kunt beslissen of u al dan niet op mijn voorstel wilt ingaan.

De ervaring heeft geleerd dat bij deze benadering snel duidelijk wordt of u wel of niet positief ten aanzien van het voorstel staat. Ook eventuele vragen kunnen dan meteen beantwoord worden. Indien u er de voorkeur aan geeft, is er een foto ter inzage als aanvulling op de persoonsbeschrijving.

Als het enthousiasme wederzijds is, vindt een uitwisseling van persoonsgegevens plaats: achternaam, telefoonnummer en het tijdstip van bereikbaarheid.

Wat ik graag wil benadrukken: te allen tijde staan mijn deskundigheid, ervaring en adviezen tot uw beschikking, maar bij elke bemiddeling geldt uw mening als de enige doorslaggevende.

Lees verder: Bescherming van privacy