Relatiebemiddelingsbureau Hella Smeets Privacy Statement
Ieder mens heeft kleur. Ingetogen, fel of uitbundig.
Het is mijn taak kleuren op elkaar af te stemmen.
Persoonlijk. Integer. Deskundig.
Zodat kleuren tot hun recht komen.

Privacyverklaring

Hella Smeets Relatiebemiddeling gevestigd aan Zesakkers 2006, 6605 TD te Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zesakkers 2006, 6605 TD te Wijchen
Telefoonnummer: 06-13863420 - 024-6419018
E-mailadres: info@hellasmeets.nl
Website: www.hellasmeets.nl

Hella Smeets is de Functionaris Gegevensbescherming van Hella Smeets Relatiebemiddeling.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hella Smeets Relatiebemiddeling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Man/Vrouw
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel aan te maken in een persoonlijk gesprek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Nationaliteit
 • Religie
 • Politieke voorkeur
 • Seksualiteit
 • Gezondheid

Hella Smeets Relatiebemiddeling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Te bemiddelen tussen (eventuele) partners.
 • Contact op te nemen of mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Hella Smeets Relatiebemiddeling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, gegevens die wij nodig hebben voor belasting aangifte.
 • Om diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hella Smeets Relatiebemiddeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzamelt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

NAW gegevens: maximaal 6 jaar na beëindiging van de dienstverlening. Vervolgens gaan uw gegevens voor vernietiging naar een destructie bedrijf die een bewijs van vernietiging aanleveren. Mocht een cliënt anders beslissen, dan wordt uiteraard aan deze wens voldaan.

Ook uw digitale persoonsbeschrijving (waarin alleen uw voornaam) en foto’s worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hella Smeets Relatiebemiddeling verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan de wettelijke verplichting uiteraard eerst met uw toestemming.

Met relatiebemiddelingsbureaus die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een “Verwerkersovereenkomst” om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hella Smeets Relatiebemiddeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming van uw persoonsgegevens sturen naar info@hellasmeets.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hella Smeets Relatiebemiddeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op met info@hellasmeets.nl.

Melding van datalekken

Wanneer er een datalek plaats vindt zal dit door Hella Smeets Relatiebemiddeling worden gecommuniceerd met betrokken partijen en aan de Autoriteit persoonsgegevens.

Cookies

Websites/internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en cookies toe te staan, aanvaarden van cookies voor bepaalde functies of bijvoorbeeld algemeen het automatisch verwijderen van cookies wanneer u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

De website maakt geen gebruik van Google Analytics en ook niet een advertentie netwerk. Tracking cookies worden daardoor niet gebruikt.

Daarnaast staat de server binnen Nederland.

Server log files

De hostingprovider van onze website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar de provider verzendt. Dit zijn:

 • IP adres
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • Verwijzende URL
 • Browser type, browserversie en gebruikt besturingssysteem
 • Zoekwoorden uit zoekmachine

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren, als we specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik krijgen.

Webserver log-gegevens

Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het browser waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie wordt door Hella Smeets Relatiebemiddeling gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite.

Wijzigingen

Hella Smeets Relatiebemiddeling behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.