Alerte Relatiebemiddeling inschrijving en intakegesprek
Ieder mens heeft kleur. Ingetogen, fel of uitbundig.
Het is mijn taak kleuren op elkaar af te stemmen.
Persoonlijk. Integer. Deskundig.
Zodat kleuren tot hun recht komen.

Inschrijving en intakegesprek

Mocht u na de kennismaking overgaan tot inschrijving bij Alerte Relatiebemiddeling, dan vindt eerst een uitgebreid intakegesprek plaats.

Tijdens dat gesprek verzamel ik zoveel mogelijk informatie over uw persoon: wie u bent, wat u kenmerkt, uw karaktereigenschappen en wat uw leef-woon-en werkomstandigheden zijn of waren. Ook uw huidige status, bijvoorbeeld gescheiden,  weduwe/weduwnaar, het samenwonen is beëindigd, of u wel of geen kinderen/kleinkinderen heeft. Religie en levensovertuiging die voor u van belang zijn, de opleidingen die u genoten heeft, en uw beroep of functie. Daarnaast uw vrijetijd besteding, hobby’s en persoonlijke interesses, kunst en cultuur, muziek, reizen, waar u wel en niet van houdt en alle mogelijke andere vragen die belangrijk zijn. Samen stellen we ook een korte beschrijving van uw fysieke uitstraling vast.

Op grond van deze gegevens wordt een persoonsbeschrijving samengesteld.
De persoonsbeschrijving dient als het bemiddelingsmateriaal en wordt alleen met uw goedkeuring gedeeld. Natuurlijk staan uw naam, adres en andere identiteitsgegevens hierin niet vermeld. Als aanvulling op de persoonsbeschrijving worden foto's ter inzage uitgewisseld, uiteraard alleen met uw toestemming.

Tijdens het intakegesprek wordt ook een beschrijving gemaakt van uw wensen en ideeën ten aanzien van een partner, ook die beschrijving is natuurlijk uiterst belangrijk voor mij.

Lees verder: Partnervoorstel